INFORMATITZACIÓ DEL SISTEMA DEL CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES

 

A partir de Novembre de 2011 Raesgra, SL va posar a disposició dels seus clients un programa informàtic que permet gestionar i automatitzar la totalitat dels tractaments realitzats:

1. Durant els tractaments, l’aplicador de Raesgra, SL revisa tots els punts de control de la instal·lació i anota, mitjançant una Smartphone , totes les incidències que es detecten.

2. Un cop finalitzat el tractament, s’envia un e-mail automàticament al client, informant-lo que s’ha realitzat el tractament a les seves instal·lacions i que pot consultar tota la informació sobre el mateix a través de la WEB de Raesgra, SL.

3. Cada client disposa d'una àrea privada a la web de Raesgra, SL on potconsultar totes les dades que s’han generat de cada tractament (albarans dels tractaments en format PDF, documents de seguiment de tots els punts de control, documents estadístics sobre els tractaments, documents PDF sobre les barreres físiques sobre les instal·lacions,...), i també existeix un apartat on es pot consultar dades generals necessàries (Dades de Raesgra, SL, Contracte, Protocol personalitzat de control de plagues, calendari d’actuacions, ...).

Mitjançant aquestes innovacions pretenem...

1. Augmentar la qualitat dels nostres serveis.

2. Aprofitar al màxim tota la informació recollida pels nostres tècnics durant els tractaments realitzats per extreure conclusions per tal de millorar el pla d'acció.

3.Gestionar de forma més organitzada i pràctica tota la documentació pel que fa als tractaments del control integrat de plagues.

4. Actualitzar automàticament l'amplia gamma de documentació (registre plaguicides, acreditacions dels nostres tècnics...).


FaLang traduction system by Faboba

Altres

Tanca informació